Asiakaslähtöisyys ja asiakasymmärrys

Asiakaslähtöisyys on sisällöntuotannon kulmakivi

Asiakaslähtöisyys ja asiakasymmärrys on asia, jolla on ratkaiseva merkitys yrityksesi menestymiselle. Tässä blogiartikkelissa kerron, miksi.

Murumedian yrittäjä Mari-Anna rossi juo kahvia kotinsa rappusilla. Rappusilla on kukkia, takana peltomaisema.

Monessa yrityksessä ajatellaan toiminnan olevan asiakaslähtöistä, kun esimerkiksi pyritään tekemään asioita paremmin, jotta saataisiin lisää asiakkaita.

Edellä mainittu ajattelutapa on kuitenkin tuotekeskeistä, ei asiakaslähtöistä.

Asiakaslähtöisyyttä ei myöskään ole se, että tunnistat kohderyhmäsi demografiset tiedot. Asiakkaasi iällä, sukupuolella tai asuinpaikalla ei edes ole varsinaista merkitystä, sillä esimerkiksi Lahdessa asuvat 50-vuotiaat miehet voivat olla hyvinkin erilaisia, eikä heillä ole samanlaisia tarpeita keskenään.

Tärkeämpää on tuntea asiakkaasi syvemmin: Millainen elämäntilanne ja arvomaailma hänellä on, mistä hän pitää, mihin hän suhtautuu intohimoisesti, millaisia ongelmia ja tarpeita hänellä on ja miksi hän tulisi asiakkaaksesi. Miten hänen elämänsä muuttuisi, jos hän ostaisi tuotteen tai palvelun yrityksestäsi?

Tunne asiakkaasi tarpeet ja ongelmat

Asiakaslähtöisyys tarkoittaa siis sitä, että tunnet asiakkaasi sekä heidän tarpeensa ja ongelmansa, jotta pystyt tarjoamaan asiakkaallesi sellaisia tuotteita ja palveluja sekä palvelukokemuksia, joita he tarvitsevat. Tärkeä kysymys on: Millaisen ongelman palvelusi tai tuotteesi voi ratkaista?

Kun tämä on selvillä, pystyt tuottamaan myös asiakaslähtöistä sisältöä esimerkiksi yrityksesi kotisivuille ja blogiin sekä sometileille. Asiakaslähtöisyys sisällöntuotannossa tarkoittaa, että tarjoat asiakkaallesi sitä lisäarvoa, jota hän tarvitsee ja haluaa, sellaisessa muodossa, joka häntä puhuttelee ja jonka hän ymmärtää ja sisäistää. Asiakaslähtöiset kotisivut auttavat asiakasta ja tekevät ostamisen helpoksi.

Myös Google arvostaa asiakaslähtöistä sisältöä. Kun kotisivusi sisällöt ovat asiakaslähtöiset, näkyvät ne paremmin myös Googlessa ja muissa hakukoneissa, kun potentiaalinen asiakkaasi tekee siellä haun.

Älä oleta mitään

Asiakaslähtöisyys perustuu asiakkaan tuntemiseen, ei tehtyihin oletuksiin. Kun aloin suunnitella SisältöSankari®-valmennusta, tein valmennuksen prototyypin tiettyjen oletusten mukaan. Tämän jälkeen tuli kuitenkin se tärkein vaihe: valmennuksen testaus kohderyhmään kuuluvilla yrittäjillä.

Haastattelin pilottiryhmän yrittäjiä aktiivisesti valmennuksen eri vaiheissa. Käytin aikaa kerätäkseni tietoa heidän ostokäyttäytymisestään, kipukohdistaan palvelupolun eri vaiheissa ja siitä, mitä ongelmia he yrittävät ratkaista. Pyysin heiltä myös rehellistä palautetta.

Seuraavaksi tein jokaiselle asiakasprofiilille oman empatiakartan, johon kirjasin heidän toiveensa, pelkonsa, tavoitteensa ja haasteensa. Tämä harjoitus auttoi minua astumaan asiakkaideni kenkiin ja näkemään maailmaa heidän silmin.

Valmennuksen testaamisella ja pilottiryhmän haastatteluilla pystyin kehittämään SisältöSankari®-valmennusta asiakaslähtöisemmäksi, eli sellaiseksi, mitä kohderyhmäni oikeasti tarvitsee. Asiakasymmärrys paransi palvelun ostamisen helppoutta, asiakkaiden sitoutuneisuutta ja luottamusta.

Asiakaslähtöisyys ratkaisee yrityksen menestymisen

Kun asiakasymmärrys lisääntyi, ymmärsin myös sen, että itseasiassa asiakasymmärrys ja asiakaslähtöisyys on juuri se asia, joka on monen yrittäjän kompastuskivi.

Oivalsin, että kun moni yrittäjä tuskailee sen asian kanssa, ettei asiakkaita ja myyntiä ole tarpeeksi, on syynä itseasiassa asiakasymmärryksen puute.


Myynnin sakkaamiseen voi olla kaksi syytä.

1. Yritystäsi tai brändiäsi ei tunneta riittävän hyvin.

MIKSI?
👉Koska sisällöntuotantosi kotisivuillasi, somessasi tai muussa markkinoinnissasi ei houkuttele potentiaalisia asiakkaitasi etkä näin ollen tavoita heitä.

MIKSI?

👉Koska et ole sisällöntuotannossasi vastannut asiakkaittesi ongelmiin ja tarpeisiin.

MIKSI?
Koska et ole tunnistanut kohderyhmää ja / tai heidän ONGELMIAAN JA TARPEITAAN. Eli asiakasymmärrys on puutteellista.

TAI
2. Kohderyhmäsi tunne tarvetta tai houkutusta ostaa yrityksesi tuotetta tai palvelua.

MIKSI?
👉Kohderyhmä kokee, että kilpailijan tuote / palvelu on houkuttelevampi.

MIKSI?
👉Koska kilpailijan tuote / palvelu vastaa paremmin potentiaalisen asiakkaan tarpeisiin ja brändi on houkuttelevampi.

MIKSI?
Koska et ole tunnistanut kohderyhmää ja / tai heidän ongelmiaan ja tarpeitaan. Tässäkin tapauksessa ASIAKASYMMÄRRYS on puutteellista.

Tänä päivänä asiakasymmärrys ja asiakaslähtöisyys ratkaisee yrityksen menestyksen. Se, joka ymmärtää asiakkaitaan parhaiten ja luo parhaan asiakaskokemuksen, on tämän aikakauden voittaja!

Mari-Anna Rossi
Yrittäjä, sisältömarkkinoinnin asiantuntija
Murumedia

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to Top